Danh mục bác sĩ

Bệnh viện 365mc Seoul

Nhấp vào hình thu nhỏ để biết thêm thông tin chi tiết

doctor

Kim Ha-jin

Giám đốc đại diện bệnh viện

doctor

An Jae-hyun

Giám đốc bệnh viện

Bụng, đùi, cánh tay, chân, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Kim Dae-gyeom

Phó Giám đốc bệnh viện

Bụng, đùi, cánh tay, chân, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Lim Jun-yong

Phó Giám đốc bệnh viện

Bụng, đùi, cánh tay, chân, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Lee Seong-hoon

MD

Bụng, đùi, chân, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Choi Hyung-yoon

MD

Bụng, đùi, cánh tay

doctor

Lee Soo-yeon

MD

Bụng

doctor

Son Seong-il

MD

Cánh tay

doctor

Lim Hyeon-je

MD

Bụng, đùi

doctor

Jeong Won Ju

MD

Đùi, tay, bụng

doctor

Lee Jong-won

MD

Chân

doctor

Kim Gyu-sam

MD

Bác sĩ gây mê

doctor

Yoon Yung-jun

MD

Bác sĩ gây mê

doctor

Kang Jung-min

MD

doctor

Ha Jun-hyung

MD

doctor

Kim Sang-yun

MD

doctor

Lee Ja-young

MD

doctor

Hwang Bo-min

MD

Daejeon Global 365mc Center

Nhấp vào hình thu nhỏ để biết thêm thông tin chi tiết

doctor

Lee Seon-ho

Giám đốc đại diện bệnh viện

Bụng, đùi, cánh tay, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Kwon Min-seong

Giám đốc bệnh viện

đùi, cánh tay, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Son Ji-hyuk

MD

Bụng, cánh tay, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Ha Jong-lin

MD

Bụng, chân

doctor

Kim Woo-jun

MD

doctor

Kim Sung-min

MD

doctor

Yi Gil-sang

MD

doctor

Oh Yea-rang

MD

doctor

Jeon Eun-bok

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng

Busan 365mc Hospital

Nhấp vào hình thu nhỏ để biết thêm thông tin chi tiết

doctor

Uh Kyung-nam

Giám đốc đại diện bệnh viện

doctor

Park Yun-chan

Giám đốc đại diện bệnh viện

Bụng, đùi, cánh tay, chân, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Song Byeong-cheol

Giám đốc bệnh viện

đùi, cánh tay, chân, hút mỡ chứng vú xệ ở nam giới

doctor

Kim Hyeon-ju

MD

Bụng, cánh tay

doctor

Kang Min-han

MD

Bụng, đùi

doctor

Hong Sung-hoon

MD

Bụng, đùi

doctor

Kim Nam-chul

Giám đốc bệnh viện

doctor

Kim Han-kyul

MD

doctor

Yoo Jong-han

MD

doctor

Moon Sung-hyun

MD

doctor

Jo Hey-ri

Chuyên gia dinh dưỡng

Gangnam Lams Center

Nhấp vào hình thu nhỏ để biết thêm thông tin chi tiết

doctor

Son Bo-d-ri

Giám đốc bệnh viện

doctor

Lee Dong-ki

MD

doctor

Kwon Ha-yeon

MD