LAMS

365MC

365mc LAMS

Local Anesthetic Minimal-Invasive Liposuction (LAMS) là một kĩ thuật mới để loại bỏ mỡ được phát triển bởi 365mc dựa trên 16 năm kinh nghiệm trong điều trị béo phì. Được giới thiệu lần đẩu vào năm 2014, LAMS là kĩ thuật tiêu biểu của chúng tôi và cũng là phương pháp hút mỡ tiêm đầu tiên. "Hội chứng LAMS" đã được mô phỏng với trên 100 phương thức điều trị tương tự tại những bệnh viện khác.

람스

LAMS, hút mỡ bằng phương pháp tiêm

LAMS được thực hiện trong vòng 10 phút và không tốn thời gian nghỉ dưỡng sức nhiều

6 lợi ích cơ bản của LAMS

TRỰC
TIẾP LOẠI
BỎ TẾ BÀO
MỠ VÀ CÓ
THỂ XÁC NHẬN
NGAY LẬP TỨC

PHÁ BỎ
TRỰC TIẾP
SỰ KÊT NỐI
GIỮA CÁC LỚP
MỠ TÍCH TỤ

GIẢM LƯỢNG
MỠ XUNG
QUANH
KHU VỰC

KHÔNG VẾT RẠCH

KHÔNG GÂY MÊ
TOÀN THÂN

KHÔNG THỜI
GIAN HỒI PHỤC

Trước & Sau

비포-애프터
비포-애프터
비포-애프터

Lịch sử của 365mc

2013

Bắt đầu nghiên cứu LAMS

연혁

2014

Lần đầu tiên giới thiệu phương pháp hút mỡ tiêm, mang tên "LAMS!"
Và đã được mời đến giảng tại Học viện thẩm mỹ Hoa Kỳ (AAAM)

연혁

2015

Tổng số ca hút mỡ bằng LAMS đã vượt con số 12,000

연혁

2016

Số lượng bình LAMS tiêu thụ đạt tới 100,000
Ra mắt sản phẩm tiêm không giới hạn, "Infinite LAMS"

연혁

2017

Số lượng bình LAMS tiêu thụ đạt đến 200,000
Ra mắt hệ thống cho phép khách hàng thanh toán chậm, với Infinite LAMS

연혁

2018

Ra mắt Saxenda LAMS
Số lượng bình LAMS tiêu thụ đã vượt quá 300,000
Ra mắt LAMS tùy chỉnh di truyền

연혁

Quy trình điều trị

람스 과정

Gây tê cục bộ

람스 과정

Đường nét thiết kế tinh tế

람스 과정

Hút mỡ với
không vết rạch

람스 과정

Nhẹ nhõm sau
điều trị

Quá trình hút mỡ

01
Làm tan
vùng mỡ

02
Chuẩn bị
đường ống
để hút mỡ

03
Hút mỡ

04
Chăm sóc
hậu phẫu